Archiv článků

03.10.2016 12:06

Uzákonění muzikoterapie - pokračuje

Uzákonění muzikoterapie pokračuje, zajímal by nás, mne i MIČR, Váš názor, otázky, inspirace - odpovíme.
03.10.2016 11:39

Muzikoterapie v inspiraci XIII. Hradeckých dnů sociální práce - slíbili jsme - dotazy zodpovíme, zde

Jeví se, že uzákonění muzikoterapie, resp. "uměleckých terapií", které probíhá pod MPSV, zatím neselhalo. To je velmi dobrý příznak pro amticipaci zdárného konce. "Hradecké dny" potvrdily akceschopnost a živý zájem sociálních pracovníků o svůj obor i o muzikoterapii. Proto, jak jsme slíbili - ...
03.10.2016 11:17

XIII. Hradecké dny sociální práce

XIII. Hradecké dny sociální práce byly velmi nosným setkáním. Již v momentu ohlášení konference, na prvý pohled, bylo zřejmé, že samotná organizace konference bude náročná, zdaři-li se ale, bude konference velice nosná. Přesto realizace nezklamala. Konference představila ve svých příspěvcích velice...
17.09.2016 00:37

MT - uzákonění

Krátká zpráva o probíhajícím procesu uzákonění, viz vlastní rubrika. JP
17.09.2016 00:12

Uzákonění MT jako oboru

Sděluji, že podle mých informací:  proces uzákonění muzikoterapie jako oboru probíhal již na MZČR, ale byl neúspěšný,   nyní probíhá proces uzákonění muzikoterapie na MPSV.  Muzikoterapie by měla být přiřazena pod umělecké terapie.  První návrhy doporučují 500 hodin...
29.10.2015 20:20

Předcházející článek - nás naladil - na 2.evropský den muzikoterapie

Organizace MIČR ( viz www.mi-cr.cz) zrealizovala a realizuje k "2. evropskému dni muzikoterapie" setkání, koncerty, diskuze a i vážné teoretické rozpravy.   Význam toho všeho konání ale vrcholí v poznání, na koncertech dětí, kde všichni vidí a slyší, jak děti jsou "dobří hudebníci" . Jejich...
29.10.2015 20:17

Chcete chvíli žasnout a prožít dokonalou krásu? Že jsou to jen děti?

Dopřejte si chvíle pro tuto nahrávku: https://www.youtube.com/watch?v=ZAGX2naotME  
29.10.2015 19:14

Na MŠMT zazněla pozitivní věta

Co je tou pozitivní větou, která zazněla na MŠMT? Je to věta, kterou lze shrnout: "bez konsenzu odborných muzioterapeutických organzací není možné rozhodovat na úrovni resortů".   Mezi odbornými organizacemi vzájemná odborná diskuze je nutná. Je nutná nejen profesní korektnost, ale až i určitý...
05.06.2015 17:12

Zákon o muzikoterapii, Mgr. Alice Strnadová, MBA, ředitelka odboru "ONP" na MZČR

  Zákon o muzikoterapii stagnoval. Neprojednávání oboru muzikoterapie a arteterapie v novém zákoně bylo potvrzeno z nejvyšší míst MZČR. Nyní s nástupem nové ředitelky, po paní Mgr. A.Šmídové, paní Mgr.Alice Strnadová, MBA  do nové pozice ředitelky odboru ošetřovatelství a nelékařských...
02.05.2015 08:31

Hudba jinak

Ve své hudební praxi jsem došla k těmto bodům:První sekání s hudbou (ať už dítěte či dospělého) by měla být o poznávání sebe sama skrze hudbu, poznávání svých možností, svých shopností, svých kvalit, stylu, svého vyjádření a kreativity. Hudební činnosti by měly vést k navázání pozitivního...

Fotografie použita dle Creative Commons broo_am  © 2014 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode