Novinky

03.10.2016 11:39

Muzikoterapie v inspiraci XIII. Hradeckých dnů sociální práce - slíbili jsme - dotazy zodpovíme, zde

Jeví se, že uzákonění muzikoterapie, resp. "uměleckých terapií", které probíhá pod MPSV, zatím neselhalo. To je velmi dobrý příznak pro amticipaci zdárného konce. "Hradecké dny" potvrdily akceschopnost a živý zájem sociálních pracovníků o svůj obor i o muzikoterapii. Proto, jak jsme slíbili - ...
03.10.2016 11:17

XIII. Hradecké dny sociální práce

XIII. Hradecké dny sociální práce byly velmi nosným setkáním. Již v momentu ohlášení konference, na prvý pohled, bylo zřejmé, že samotná organizace konference bude náročná, zdaři-li se ale, bude konference velice nosná. Přesto realizace nezklamala. Konference představila ve svých příspěvcích velice...
17.09.2016 00:37

MT - uzákonění

Krátká zpráva o probíhajícím procesu uzákonění, viz vlastní rubrika. JP
29.10.2015 20:20

Předcházející článek - nás naladil - na 2.evropský den muzikoterapie

Organizace MIČR ( viz www.mi-cr.cz) zrealizovala a realizuje k "2. evropskému dni muzikoterapie" setkání, koncerty, diskuze a i vážné teoretické rozpravy.   Význam toho všeho konání ale vrcholí v poznání, na koncertech dětí, kde všichni vidí a slyší, jak děti jsou "dobří hudebníci" . Jejich...
29.10.2015 20:17

Chcete chvíli žasnout a prožít dokonalou krásu? Že jsou to jen děti?

Dopřejte si chvíle pro tuto nahrávku: https://www.youtube.com/watch?v=ZAGX2naotME  
29.10.2015 19:14

Na MŠMT zazněla pozitivní věta

Co je tou pozitivní větou, která zazněla na MŠMT? Je to věta, kterou lze shrnout: "bez konsenzu odborných muzioterapeutických organzací není možné rozhodovat na úrovni resortů".   Mezi odbornými organizacemi vzájemná odborná diskuze je nutná. Je nutná nejen profesní korektnost, ale až i určitý...
05.06.2015 17:12

Zákon o muzikoterapii, Mgr. Alice Strnadová, MBA, ředitelka odboru "ONP" na MZČR

  Zákon o muzikoterapii stagnoval. Neprojednávání oboru muzikoterapie a arteterapie v novém zákoně bylo potvrzeno z nejvyšší míst MZČR. Nyní s nástupem nové ředitelky, po paní Mgr. A.Šmídové, paní Mgr.Alice Strnadová, MBA  do nové pozice ředitelky odboru ošetřovatelství a nelékařských...
28.04.2015 17:39

Konference 3x

Shrnu jen krátce - dotknu se konferencí, kde byli naši členové jako aktivní účastníci: 1. E - koneference MIČRU, únor 2014 2. Koneference "Dimenzia muzikoterapie" - Bratislava, únor 2015 3. Konference Technichnická universita v Liberci, duben 2015   Probíhaly i další konference, na které jsme...
28.04.2015 17:04

Muzikoterapeutické setkání, aneb jak komunikovat s institucemi a resorty?

Jak komunikovat s institucemi a resorty? Pochopila jsem toto: Resort si sice může vybrat s kým bude komunikovat ve věci například muzikoterapie, musí však slyšet také ty hlasy, které křičí "ne, takto to není". Tedy pochopila jsem, že státní instituce, resort nesmí dopustit, aby jednali neoprávněně...
28.04.2015 16:59

Muzikoterapeutické setkání

Muzikoterapeutické setkání MIČRu bylo opět velmi plodné a přínosné. Atmosféra byla muzikoterapeutická - tedy - nápaditá. Nejdříve jsme hovořili o nových muzikoterapeutických a životních zkušenostech. Jedním z hlavních témat byla kreativita. Shodli jsme se dle svých zkušenostech, že děti,...

Fotografie použita dle Creative Commons broo_am  © 2014 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode