Systémová MT - a umění zpozorovat nadání dětí

 

Systémová muzikoterapie má tři větve: edukační, psychoterapeutickou a somatickou.

 

Ozřejmuje vztah člověka k sobě, i ke svému tělu,  druhým, světu, budoucnosti - k  ontickému bytí a soubytí.

Tedy pomáhá naši psyché i našemu tělu.

Důsledně užívá hudby jako fenoménu, který obohacuje poznání:

a. "kdo jsem",

b. "jak na tu kterou životní situaci jít" a "co s ní".

c. Současně práce s prožitkem a hudbou navozuje ozdravné procesy v těle.

 

Zamysleme se nad běžnou situací.

Když bychom chtěli někomu zpřítomnit zážitek z hudby L.v.Beethovena, Měsíční sonáty, nepovede se. Jen řeknete: "Bylo to krásné, to se nedá ani vylíčit".  Přítel musí jít na koncert sám, aby zažil skrze hudbu kontakt se skutečností. A tedy, proč nezpívat a nehrát - proč bychom si nemohli hrát sami a navzájem?

Jindy, když se potkáme s přítelem, cítíme a víme, že významné v našem sdělení byly i pauzy, intonace jeho hlasu, zabarvení a síla. To vše je sdělení a právě sdělení mnohdy nejniternější, a přece,  jakoby i pro nás samé trochu skyrté. Když ale hrajeme, jak se cítíme, je vnaší neumělé produkci přítomno zvláštním způsobem bytí - více radosti, kreativity a tvoření. Spontaneita znamená velmi často rozhodující impuls vpřed, impuls k životu.

Většinou se ale každý zalekne - "zahrát si na nástroj???". Řekne si: "To neumím ! Jak na to?"

Alarmující skutečností je to, že v projektu zaměřeném  na hudbu a děti, bylo zjištěno, že děti jsou přirozeně stále velmi "hudební". Příroda se tak podorou hudebního cítění  "stará o to", aby se děti naučily dobře svému jazyku a aby se rozvíjel jejich intelekt i emoční cítění. Kořeny jejich životní jistoty.  Ale dospělý, mnohý rodič i  pedagog, je hudebně "nesvůj" a myslí si, že je hudebně neobratný.  Strach z hudebního tvoření je zbytečný. Přitom hudba rozvíjí jak intelekt dítěte, tak jeho emoční prožívání, etické a kulturní cítění. Jak s tímto nadáním dětí budeme, my, rodiče a společnost, nakládat? Připravujeme vzájemná setkání "přátel SM",  systémové muzikoterapie, kde budeme vracet hudebnost k nám, do našich rodin. Kontakt se zájmem o setkání: guta.pelegrim@seznam.cz, předmět - Hudba do rodin. Termín a místo setkání oznámíme.

 

Fotografie použita dle Creative Commons broo_am  © 2014 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode