Systémová muzikoterapie na konferenci v Brně

01.01.2018 15:38

Zde jsem se soustředila na několik interpretací hudebních kreací klienta/pacienta v systémové muzikoterapii. Proč jsou nutné tyto víceúrovňové interpretace? Aby muzikoterapeut nevyhodnocoval význam hudebních kreací klienta/pacienta pouze dle vého dojmu či pouze dle prvotního dojmu klienta/pacienta. Není možné, aby v muzikoterapii se subjektivita muzikoterapeiuta dostala do pozice nadvlády nad subjektivitou klienta/pacienta. 

Fotografie použita dle Creative Commons broo_am  © 2014 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode