Tíže roku 2017 - chybění pravidel jednání a ne-kvalita muzikoterapie

01.01.2018 15:50

Tíže roku 2017 spočívá ve skutečnosti ne-kvality muzikoterae.  

V r. 1989 jsme odevzdávali budoucnosti muzikoterapii kvalitnější než je dnes. Jsem přesvědčena. 

Není možné, aby psychoterapeutická muzikoterapie byla jakákoli muzikoterapie, 

není také ale možné, aby psychoterapie s hudbou se automaticky nazývala muzikoterapií,

podobně, aby speciálně pedagogické postupy s hudbou se nazývaly muzikoterapií,  

ani, aby postupy léčebné reahabilitace s hudbou se nazývaly psychoterapií, 

aby muzikofiletika byla "obezličkou" řešící kompetenční starost a nejasnost mezi ministertvem školství a zdravotnictví. 

 

Proč? Protože potom se šermuje slovy, kterým ale chybí vazba na skutečnost. A tedy, se "neví", co se "provádí" s klientem/pacientem. 

 

Zatím je vše toto možné, proto je muzikoterapie  degradována. Děje  se degradace i slov -  vyřčená slova, jako kvalita, pokora muzikoterapeuta a zodpovědnbost,  i jiné slogany ..... jsou jen, až příliš často,  prodejní nálepky pro jiné cíle. 

V r. 2011 jsem začínala jednat, spolu  s dalšími spolupracovníky,  na ministertvu zdravotnictví - výše uvedená klišé doby, zbrzdily vše. 

Fotografie použita dle Creative Commons broo_am  © 2014 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode