Novinky

01.01.2018 16:50

Garance - pro muzikoterapeuty

Garance pro muzikoterapeuty - které nabízím od r. 2018 v rámci systémové muzikoterapie - mají přispět ke zkvalitnění muzikoterapie.
01.01.2018 15:50

Tíže roku 2017 - chybění pravidel jednání a ne-kvalita muzikoterapie

Tíže roku 2017 spočívá ve skutečnosti ne-kvality muzikoterae.   V r. 1989 jsme odevzdávali budoucnosti muzikoterapii kvalitnější než je dnes. Jsem přesvědčena.  Není možné, aby psychoterapeutická muzikoterapie byla jakákoli muzikoterapie,  není také ale možné, aby psychoterapie...
01.01.2018 15:41

Nové dvojčíslo časopisu MUZIKOTERAPIE za rok 2017

V novém dvojčísle internetového časopisu muzikoterapie, které naleznete na stránkách Muzikoterapeuitického institutu ČR, www. mi-cr.cz,  https://view.joomag.com/muzikoterapie/0226650001490554689   se setkáte s více osobnostmi a jejich názory, s jejich zkušenostmi i s vědeckými...
01.01.2018 15:38

Systémová muzikoterapie na konferenci v Brně

Zde jsem se soustředila na několik interpretací hudebních kreací klienta/pacienta v systémové muzikoterapii. Proč jsou nutné tyto víceúrovňové interpretace? Aby muzikoterapeut nevyhodnocoval význam hudebních kreací klienta/pacienta pouze dle vého dojmu či pouze dle prvotního dojmu klienta/pacienta....
01.01.2018 15:36

Nově o systémové muzikoterapii (SMT)

Systémová muzikoterapie - ve zkratce SMT,  uváděná i pod pojmem Geneapé, jsem nově představila v textech:  časopis Muzikoterapie, 11/ 2015: Rozhovor s Mgr. Mgr.- Jitkou Pejřimovskou, Ph.D. Malá reflexe benefičního koncertu, J.Pejřimovská   časopis Muzikoterapie, 3/2016: Systémová...
03.10.2016 11:39

Muzikoterapie v inspiraci XIII. Hradeckých dnů sociální práce - slíbili jsme - dotazy zodpovíme, zde

Jeví se, že uzákonění muzikoterapie, resp. "uměleckých terapií", které probíhá pod MPSV, zatím neselhalo. To je velmi dobrý příznak pro amticipaci zdárného konce. "Hradecké dny" potvrdily akceschopnost a živý zájem sociálních pracovníků o svůj obor i o muzikoterapii. Proto, jak jsme slíbili - ...
03.10.2016 11:17

XIII. Hradecké dny sociální práce

XIII. Hradecké dny sociální práce byly velmi nosným setkáním. Již v momentu ohlášení konference, na prvý pohled, bylo zřejmé, že samotná organizace konference bude náročná, zdaři-li se ale, bude konference velice nosná. Přesto realizace nezklamala. Konference představila ve svých příspěvcích velice...
17.09.2016 00:37

MT - uzákonění

Krátká zpráva o probíhajícím procesu uzákonění, viz vlastní rubrika. JP
29.10.2015 20:20

Předcházející článek - nás naladil - na 2.evropský den muzikoterapie

Organizace MIČR ( viz www.mi-cr.cz) zrealizovala a realizuje k "2. evropskému dni muzikoterapie" setkání, koncerty, diskuze a i vážné teoretické rozpravy.   Význam toho všeho konání ale vrcholí v poznání, na koncertech dětí, kde všichni vidí a slyší, jak děti jsou "dobří hudebníci" . Jejich...
29.10.2015 20:17

Chcete chvíli žasnout a prožít dokonalou krásu? Že jsou to jen děti?

Dopřejte si chvíle pro tuto nahrávku: https://www.youtube.com/watch?v=ZAGX2naotME  

Fotografie použita dle Creative Commons broo_am  © 2014 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode