Informace o nás

Mgr. et Mgr. Jitka Pejřimovská, PhD.

Studium:

  • Státní konzervatoř v Praze,
  • jednooborová psychologie na UK v Praze,
  • regionistika, UK - v Praze
  • supervizor Evropského muzikoterapeutického rejstříku, EMTR,

souběžného s Evropskou muzikoterapeutickou konfederací,  EMTC.

 

"Je mi ctí, že jsem se stala prvým supervizorem EMTR v ČR, protože tak byla oceněna historická práce muzikoterapie od 70. let 20.století v Česku (bývalém Československu)."

Praxe:

  • klinická
  • pedagogická - vysokoškolský učitel (Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Univerzita J. A. Komenského,  TU - Liberec, KSS a SPed., na Slovensku Katolická universita v Ružomberku)
  • autor Systémové muzikoterapie (Geneapé)
  • garant vzdělávacích programů CŽV akreditovaných MšMT
  • evropský muzikoterapeutický supervizor

Systémová muzikoterapie - SMT - JE V NOVĚJŠÍCH TEXTECH PŘEDSTAVENA: 

 

Systémová muzikoterapie - ve zkratce SMT,  uváděná i pod pojmem Geneapé, jsem nově představila v textech: 

časopis Muzikoterapie, 11/ 2015:

Rozhovor s Mgr. Mgr.- Jitkou Pejřimovskou, Ph.D.

Malá reflexe benefičního koncertu, J.Pejřimovská

 

časopis Muzikoterapie, 3/2016:

Systémová muzikoterapie a tři zajímavosti hudby, J.Pejřimovská 

 

časopis Muzikoterapie, č. 11/2016

Systémová edukační muzikoterapie, J.Pejřimovská 

navazující:

Prevence SPU prostřednictvím hudebně – dramatických strategií u dětí v předškolním věku, V.Legnerová

 

 

XIII. Hradecké dny, 9/ 2016

Muzikoterapie – specifika a nároky na vzdělání v kontextu profese sociální práce, J.Pejřimovská 

 

UK – konference, 11/2016

Myšlenky Františka Sedláka a jejich užití v muzikoterapii, J.Pejřimovská

ke 100 výročí narození Fr.Sedláka, listopad 2016, konference UK – Praha

 

časopis Maut, 11/2016

Přiblížení práce s hudbou v systémové muzikoterapii, J.Pejřimovská

 

časopis Maut, 8/2017

Přiblížení práce s hudbou v systémové muzikoterapii, J.Pejřimovská 

 

Hradecké dny 9/2017

Narativní perspektiva v systémové muzikoterapii, J.Pejřimovská 

 

 

časopis Muzikoterapie, prosinec 2017

Muzikoterapie – jednota a rozvrstvení, J.Pejřimovská

Pozn.:

na stránkách se zmiňuji i o některých členech Muzikoterapeutického institutu ČR (MIČR),  protože toto sdružení vytváří živé společenství s otevřenou diskuzní platformou.

Stránky kooperujícími se stránkami MIČR, a tyto se navzájem doplňují.

www.mi-cr.cz

 

časopis Muzikoterapie, 3/2016:

Systémová muzikoterapie a tři zajímavosti hudby, J.Pejřimovská 

 

časopis Muzikoterapie, č. 11/2016

Systémová edukační muzikoterapie, J.Pejřimovská 

navazující:

Prevence SPU prostřednictvím hudebně – dramatických strategií u dětí v předškolním věku, V.Legnerová

 

 

XIII. Hradecké dny, 9/ 2016

Muzikoterapie – specifika a nároky na vzdělání v kontextu profese sociální práce, J.Pejřimovská 

 

UK – konference, 11/2016

Myšlenky Františka Sedláka a jejich užití v muzikoterapii, J.Pejřimovská

ke 100 výročí narození Fr.Sedláka, listopad 2016, konference UK – Praha

 

časopis Maut, 11/2016

Přiblížení práce s hudbou v systémové muzikoterapii, J.Pejřimovská

 

časopis Maut, 8/2017

Přiblížení práce s hudbou v systémové muzikoterapii, J.Pejřimovská 

 

Hradecké dny 9/2017

Narativní perspektiva v systémové muzikoterapii, J.Pejřimovská 

 

 

Fotografie použita dle Creative Commons broo_am  © 2014 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode