Konference 3x

28.04.2015 17:39

Shrnu jen krátce - dotknu se konferencí, kde byli naši členové jako aktivní účastníci:


1. E - koneference MIČRU, únor 2014

2. Koneference "Dimenzia muzikoterapie" - Bratislava, únor 2015

3. Konference Technichnická universita v Liberci, duben 2015

 

Probíhaly i další konference, na které jsme se, členové MIČRU, z různých důvodů bohužel nedostali.

Rozhodně mnohé z Vás zaujaly, a proto je zde souhrně připomínám. 

Mgr. Jitka Pejřimovská

 

Fotografie použita dle Creative Commons broo_am  © 2014 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode