Na MŠMT zazněla pozitivní věta

29.10.2015 19:14

Co je tou pozitivní větou, která zazněla na MŠMT?

Je to věta, kterou lze shrnout: "bez konsenzu odborných muzioterapeutických organzací není možné rozhodovat na úrovni resortů".

 

Mezi odbornými organizacemi vzájemná odborná diskuze je nutná.

Je nutná nejen profesní korektnost, ale až i určitý typ profesní vstřícnosti a "laskavosti".

Jedině diskuze a objevování principů, povede k tomu, aby muzikoterapie byla tím, co nepoškozuje, ale podporuje. Jedině toto je posun muzikoterapie jako oboru vpřed. Stále se musíme ptát : "proč tomu tak je?"

Nekomunikace, neochota ke komunikaci, je vždy  komunikace "ne-mocná".

Rozličnost postupů je v muzikoterapii běžně viděnou skutečností, která, pokud je v jednotě smysluplnosti,

vytváří obor. Obor se stává samostatným," pokud ví, co dělá, i když rozmanitě". Pokud chápe své principy působení.

Proto platí slova Hany Váńové, která lze tlumočit: "v hudbě je přítomna rozmanitost v jednotě". 

Děkuji osobně MŠMT, že napomohlo i vzájemné komunikaci mezi muzikoterapeuty a arteterapeuty.

Nyní musíme jen doufat, že transparentní a vstřícné jednání se skutečně stane pravidlem.

 

Jak nás historie učí, zvítězí-li  slepá "moc", umírá duch -  posléze ale i sama "moc" se nějakým tajuplným způsobem stává vnitřně rozleptaná.

 Zdraví,

 

Jitka Pejřimovská

 

 

 

Fotografie použita dle Creative Commons broo_am  © 2014 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode