Zákon o muzikoterapii stále pauzíruje

01.03.2015 00:00

 

 

Zákon o muzikoterapii se začal projednávat v r. 2011 na ministerstvu zdravotnictví. Jednání otevřelo pracoviště, kde jsem pracoovala.  Byla jsem u té věci. "Dopis organizací ..." změnil situaci.

Dnes je situace taková, že v novém zákoně se nemá jednat vůbec o umlěleckých terapiích, ale pokud zůstane zákon starý, je ve hře projednávání arteterapie. Arteterapie MZČR může chápat i v širsím slova smyslu, tedy včetně muzikoterapie. Přesto nás k projednávání muzikoterapeuty nepřizvali. Jednání nejsou, z mého pohledu,  dostatečně transparentní a konzistentní.

 

Je nutná spolupráce mezi rezorty především MZČR, MšMt a MPSV, i dalšími resorty a samozřejmě mezi muzikoterapeuty.

 

Nabízím průnik ke komunikaci v krocích:

Mám vypracovanou krátkou:

a. pracovní  definici integrativního pojetí muzikoterapie,

b. návrh k odstranění nepřehledu v jednáních 

Při ukotvování zákona o muzikoterapii jako profesi, je třeba pracovat jasně - od alfy k omeze.

Projednávání od  r. 2011 o ukotvení muzikoterapie a peripetie projednávání jsou příliš zdlouhavé a vnímám, že  zatím nejsou viditelné nějaké pokroky vpřed, domnívám se, pro nekonzistentnost. Jde o kompetenci úředníka, který by neměl přebírat kompetence odborníka a neměl by pracovat ve prospěch jedné skupiny muzikoterapeutů proti druhým. 

Nevhdodné je to, že úředník si volí skupinu odborníků, jak on uzná za vhodné a s ostatními nekomunikuje. 

Nevhodné je to, že pochybení, například zneužití loga a jména České lékařské společnosti  Jana Evangelisty Purkyněho vlastně úředníka nezajímá, a nemá dopad na volbu jednajících. Podobně ani poslanec neodpovídá na korespondenci.

Snažím se vnášet do dění trochu "selského rozumu" a impulsů vpřed. Ale tyto nešvary jsou brzdami.

 

Jitka Pejřimovská,

supervizor EMTR

Fotografie použita dle Creative Commons broo_am  © 2014 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode